Mlnin | Tezhi | TCL通讯电子[TCL868PABX]中国区独家合作伙伴
官方商城  TCL统一客户服务电话:4008-123456

支付信息

1、通过与QQ在线商务确认价格后,可扫描如下指定微信支付、支付宝支付。


                
                      
2、需开发票前,根据贵公司要求事先告知普通发票或增值税发票,且把开票资料交于销售员。 

 

联系我们

镁霖实业(广东)有限公司

电话:0752-2622488、2622499

服务:0752-2867733、2867700

邮箱:tcl@gdmeilin.com

地址:广东惠州市惠民大道汝湖荣头38号6楼